Historia

 

Firma Virtual Telecom powstała w Lublinie w lutym 2010 roku. Menedżerowie tworzący zarząd firmy od początku realizowali strategię zrównoważonego i konsekwentnego wzrostu poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury, pozyskiwanie klientów instytucjonalnych oraz podejmowanie współpracy z największymi polskimi firmami telekomunikacyjnymi i światowymi liderami tej branży.

Rozumiejąc potrzeby rynku i mając świadomość nadejścia ery usług realizowanych za pośrednictwem Internetu rozwój technologiczny Virtual Telecom oparto na  zatrudnianiu najlepszych specjalistów, budowie dostępowej infrastruktury światłowodowej i podłączeniu do punktów  wymiany ruchu Internetowego gwarantujący najbardziej niezawodny i szybki dostęp do sieci.

W pierwszym roku działalności podpisane zostały umowy partnerskie oraz miało miejsce uruchomienie punktów styku z polskimi operatorami oraz z Level3 i Communications Ltd. - poważnymi graczami na rynku międzynarodowym. Koncentracja na oferowaniu hurtowego dostępu do Internetu dla klientów biznesowych pozwoliła zdobyć grupę zadowolonych użytkowników, którym w kolejnych latach skutecznie proponowane były kolejne usługi wzbogacające portfolio Virtual Telecom.

W roku 2011 powstało centrum danych Virtual Telecom - najnowocześniejsze w regionie. Spełnia ono najbardziej wyśrubowane wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości połączenia ze światową infrastrukturą telekomunikacyjną, w tym z Internetem. Powstanie data center oraz dalszy rozwój infrastruktury sieciowej pozwolił na poszerzanie oferty produktów przeznaczonych dla klientów instytucjonalnych. Poza doskonałym dostępem do sieci internetowej Virtual Telecom stał się dostawcą usług kolokacji, serwerów dedykowanych, telefonii cyfrowej realizowanej przy pomocy technologii VoIP oraz łącz dedykowanych łączących odległe od siebie lokalizacje klientów. Sukcesy rynkowe spółki potwierdziły słuszność wyboru technologii światłowodowej, o której przewadze nad innymi rozwiązaniami klienci przekonali się bardzo szybko.

W roku 2012 został wykonany audyt centrum danych Virtual Telecom. Potwierdził on zgodność budynku, w którym znajduje się centrum danych z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa potrzebnymi do uzyskania certyfikatu jakości ISO 27001. W tym okresie udało się zrealizować kolejną inwestycję w postaci wybudowania najwyższego na wschód od Wisły masztu, który pozwala na efektywne podłączenie drogą radiową  do sieci Virtual Telecom obiektów oddalonych nawet o 40 km od Lublina, w którym konstrukcja powstała.

Zadowalające tempo rozwoju na rynku B2B, skłoniło władze spółki do rozpoczęcia ekspansji na rynek klientów indywidualnych. Rok 2014 upłynął pod znakiem skutecznego pozyskiwania odbiorców detalicznych oraz dostarczaniu im usług o jakości unikalnej w tym segmencie rynku. Dzięki światłowodowym łączom dostępowym osoby prywatne mieszkające w blokach i domkach jednorodzinnych mogą korzystać z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu, telefonii cyfrowej realizowanej na bazie łącza internetowego oraz telewizji HD. Swoje usługi Virtual Telecom oferuje już nie tylko w Lublinie i jego okolicach. Bazując na doświadczeniu i zbudowanej przez siebie sieci abonenckiej firma w 2104 roku  rozpoczęła świadczenie usług dla indywidualnych klientów na warszawskim Wilanowie.

W roku 2015 działania Virtual Telecom nastawione były na dalszy rozwój infrastruktury światłowodowej ze szczególnym nastawieniem na docieranie z łączami dostępowymi do domów jednorodzinnych i przez to oferowanie rozwiązań przewyższających jakością, szybkością przesyłu i bezawaryjnością te oparte na łączach radiowych lub realizowanych przy pomocy kabli miedzianych.

W czerwcu 2018r. spółka zmieniła formę prawną działalności przekształcając się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 


TOP