Zapytania ofertowe

 

1. Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu

W związku z realizacją projektu: "Budowa światłowodowej sieci dostępowej w m. Prawiedniki i Prawiedniki Kolonia - gm. Głusk" do Działania II.1 "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" Programy Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zapraszamy do składania ofert: Wykonanie projektów budowlanych (Aktualizacja z dnia 2014 -09-09)

Załączniki dotyczące powyższego zapytania poniżej:

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego w m. Prawiedniki i Prawiedniki Kolonia z 09.09.2014 r.

Formularze ofertowe - zał nr 1, 2 i 3 do SIWZ

Protokół z wyboru Oferty: pobierz tutaj (Aktualizacja z dnia: 2014-10-01)


2. W związku z realizacją projektu: "Budowa światłowodowej sieci dostępowej w m. Prawiedniki i Prawiedniki Kolonia - gm. Głusk" do Działania II.1 "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" Programy Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zapraszamy do składania ofert: Budowa światłowodowej sieci dostępowej w m. Prawiedniki i Prawiedniki Kolonia - gm. Głusk  (Aktualizacja z dnia: 2015-04-03)

Załączniki dotyczące powyższego zapytania poniżej:

Budowa światłowodowej sieci dostępowej w m. Prawiedniki i Prawiedniki Kolonia - gm. Głusk

Zapytanie ofertowe z dnia 01.04.2015r.

Unieważnienie zapytanie ofertowego: Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 15.04.2015 r. (Aktualizacja z dnia: 2015-04-15)


3. W związku z realizacją projektu: "Budowa światłowodowej sieci dostępowej w m. Prawiedniki i Prawiedniki Kolonia - gm. Głusk" do Działania II.1 "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" Programy Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zapraszamy do składania ofert: Budowa światłowodowej sieci dostępowej w m. Prawiedniki i Prawiedniki Kolonia - gm. Głusk (Aktualizacja z dnia: 2015-04-20)

Załączniki dotyczące powyższego zapytania poniżej:

Budowa światłowodowej sieci dostępowej w m. Prawiedniki i Prawiedniki Kolonia - gm. Głusk

Zapytanie ofertowe

Protokół z wyboru oferty: Protokół z wyboru oferty (Aktualizacja z dnia: 2015-05-04)


4. W związku z realizacją projektu: "Budowa światłowodowej sieci dostępowej w m. Prawiedniki i Prawiedniki Kolonia - gm. Głusk" do Działania II.1 "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" Programy Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zapraszamy do składania ofert dotyczących zakupu i instalacji sprzętu aktywnego. (Aktualizacja z dnia: 2015-06-19)

Załączniki dotyczące powyższego zapytania poniżej:

Formularz

Zapytanie ofertowe

Zmiana terminu składania ofert. Dokument (Aktualizacja z dnia: 2015-06-25)

Protokół z wyboru oferty. Protokół (Aktualizacja z dnia: 2015-06-30)

 


TOP