Prace konserwacyjne: Prawiedniki

Na terenie węzła Prawiedniki wykonujemy interwencyjne prace serwisowe i działania konserwacyjne. Planowe zakończenie działań nastąpi 2 czerwca. Możliwe są przerwy w dostępie do usług. Przepraszamy za utrudnienia.